Hỗ trợ trực tuyến
support yahoo support skype
Hotline:
0966.291.010

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

GIỚI THIỆU VỀ KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Gây Mê Hồi Sức được thành lập chính thức từ 01/10/2023.

Khoa Gây mê hồi sức là khoa lâm sàng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc bệnh viện huyện Nhà Bè.

Phụ trách điều hành khoa: Bác sĩ Trần Thiên Tường

Phụ trách điều dưỡng: Cử nhân Điều dưỡng Gây mê: Lê Thị Ngọc Ánh

 

1

 

II. MỤC ĐÍCH

- Gây mê là phương pháp giúp người bệnh không đau với mức độ thức tỉnh khác nhau nhằm duy trì ổn định các chức năng sống trong khi thực hiện phẫu thuật (mổ), thủ thuật.

- Hồi tỉnh là giai đoạn người bệnh thoát khỏi tác dụng của gây mê.

- Hồi sức ngoại khoa là các biện pháp chẩn đoán, điều trị cho người bệnh ngoại khoa (trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật) nhằm duy trì, ổn định và cải thiện các chức năng sống của người bệnh.

- Gây mê – hồi sức là việc thực hiện một số hoặc tất cả hoạt động trong các hoạt động khám trước gây mê, gây mê, hồi tỉnh, hồi sức ngoại khoa và chống đau.

III. CHỨC NĂNG

Khoa Gây Mê Hồi Sức là khoa lâm sàng có chức năng thực hiện công tác gây mê hồi sức trước, trong và sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với phương châm:

“GÂY MÊ ĐÚNG NGƯỜI - PHẪU THUẬT AN TOÀN - HỒI SỨC HIỆU QUẢ”

IV. NHIỆM VỤ

Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê – hồi sức đã được người có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động của khoa gây mê hồi sức trong bệnh viện;

Tổ chức thực hiện các hoạt động về gây mê hồi sức theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện nghiêm chỉnh và đúng quy trình công tác vô khuẩn và các quy chế chuyên môn của bệnh viện.

Phối hợp với các khoa phòng có liên quan trong bệnh viện để tăng cường chất lượng và hiệu quả trong công tác gây mê hồi sức, đảm bảo an toàn cho người bệnh;

Đào tạo, tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tham gia nghiên cứu khoa học;

Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị; Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của bệnh viện.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đảm bảo nhân sự thường trực làm nhiệm vụ để hoàn thành tốt công tác gây mê và tổ chức phòng mổ cho người bệnh của các khoa ngoại, khoa liên chuyên khoa, khoa sản, … một cách nhanh chóng và có hiệu quả cao nhất, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.

Tổ chức thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt. Phân công kíp gây mê và tiếp dụng cụ. Sắp xếp người bệnh vào các buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật của chuyên khoa. Thường xuyên bố trí bàn phẫu thuật thường trực phẫu thuật khẩn cấp đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.

Tuân thủ quy trình, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu vực phòng phẫu thuật và trong công tác gây mê – hồi sức người bệnh.

VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, hướng phát triển trong tương lai của khoa Gây mê hồi sức như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý và chuyên môn gây mê hồi sức;

- Phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng có liên quan trong bệnh viện để tăng cường chất lượng và hiệu quả trong công tác gây mê hồi sức, đảm bảo an toàn phẫu thuật trong bệnh viện ở mức độ cao theo bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật của Bộ Y Tế (quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018);

- Rà soát, cập nhật, xây dựng và tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, phác đồ điều trị, công tác điều dưỡng phù hợp với tình hình thực tế;

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, trau dồi y đức cho nhân viên trong khoa và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.

- Khuyến khích nhân viên trong khoa tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, ứng dụng hướng dẫn mới trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh;

VII. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

 

2

3


Người viết : KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

Các tin khác :


Go to Top
Đặt Khám Online