Hỗ trợ trực tuyến
support yahoo support skype
Hotline:
0966.291.010

Kết quả công tác CTCLBV nằm 2015

Kết quả phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Huyện Nhà bè.

Trong năm 2015. Sau khi được kiểm tra đánh giá của Sở y tế ngày 10/12/2014. Ngay từ đầu năm Hội đồng QLCL Bệnh viện đã đề ra kế hoạch trước mắt là phấn đấu trong năm 2015 không còn mức 1 nâng cao mức 2 và mức 3 giữ vững phát triển mức 4 và mức 5 kết quả so sánh như sau:

Năm 2014

KẾT QUẢ CHUNG THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

4

30

33

16

1

84

% TIÊU CHÍ ĐẠT

4.76

35.71

39.29

19.05

1.19

84

 Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2.76

Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 232.

Năm 2015 ( kết quả kiểm tra đánh giá ngày 04 tháng 12 năm 2015)

KẾT QUẢ CHUNG THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

11

41

28

2

83

% TIÊU CHÍ ĐẠT

1.20

13.25

49.40

33.73

2.41

83

Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.23

Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 268

Năm điểm nổi bật cải tiến chất lượng trong năm 2015 bằng kính phí sự nghiệp:

1. Xây dựng hệ thống lấy số thứ tự cho khoa khám bệnh; buồng thu phí; Khoa Xét nghiệm.

2. Xây dựng mới khu vực chờ lãnh thuốc cho bệnh nhân khám ngoại trú;

3. Xây dựng bậc tam cấp cho người già; và đường đi cho người khuyết tật ngồi xe lăng.

4. Trang bị giường cấp cứu an toàn cho Khoa Cấp cứu ( Kinh phí của Mạnh thường quân đóng góp)

5. Xây dựng trụ kẻ đường đi hướng dẩn cho bệnh nhân trong khoa khám bệnh.

Đó là một nổ lực lớn lao của tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Huyện Nhà Bè; bệnh viện hạng III vùng ven của ngoại thành TP.HCM mà lãnh đạo là Bs.CKII Nguyễn Hữu Thơ giám đốc Bệnh viện.

Sự hài lòng người bệnh là kim chỉ nam cho hoạt động của Bệnh viện.

Trong năm 2015, Ban Khảo sát hài lòng người bệnh luôn lắng nghe; tìm hiểu và thu thập ý kiến của người bệnh và thân nhân người bệnh để có những chương trình hành động thiết thực nhằm phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh.

Hoạt động của ban khảo sát hài lòng người bệnh đã đóng góp một phần không nhỏ trong công tác cải tiến chất lượng bệnh viện. Qua các cuộc khảo sát thường quy hàng tháng; đột xuất theo yêu cầu của Sở y tế; nhất là Ban khảo sát hài lòng người bệnh đã có cuộc khảo sát mô tả cắt ngang về thời gian chờ khám tại khoa khám bệnh đã có một bước cải tiến chất lượng rõ rệt; đề xuất với ban giám đốc cho bộ phận nhận bệnh làm việc trước 15 phút; tiếp nhận bệnh nhân phân phối về các phòng khám ngồi chờ; các điều dưỡng tại buồng khám tiếp nhận sắp xếp thứ tự kiểm tra mạch huyết áp rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi khi bác sĩ đi giao ban bệnh viện.

Nhất là tham mưu với ban giám đốc trang bị hệ thống lấy số tự động cho bệnh nhân có thẻ khám bảo hiểm y tế; đòi hỏi sự công bằng trong khám chữa bệnh, vấn đề này qua khảo sát được nhiều người hoan nghênh.

BÁO CÁO

Hoạt động Ban An toàn môi trường năm 2015

 
   

Ban An toàn môi trường được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-BV ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bệnh viện huyện Nhà Bè, giúp việc cho Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Trong năm 2015 triển khai thực hiện các nội dung sau

1. Công tác an ninh trật tự tại đơn vị, thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý vật tư tài sản: tăng cường công tác an ninh trật tự trong bệnh viện, quản lý tài liệu mật của đơn vị, không bị lọt, mất tài liệu mật. Thực hiện tốt công tác phòng gian, bảo mật, luôn đề cao cảnh giác bảo vệ tài sản công. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức tự giác, tích cực bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cơ quan, bảo vệ mình.

2. Công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại đơn vị

- Công tác bảo hộ, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy đều được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. Chất lượng không khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Độ ồn khu vực xung quanh và môi trường lao động của đơn vị đều đạt. Chất lượng không khí nguồn thải của máy phát điện đạt. Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện huyện Nhà Bè có tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Tổ chức phân loại, thu gôm, giao chất rắn sinh hoạt và chất thải rắn y tế theo đúng quy định.

- Công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì và củng cố thường xuyên.

- Treo băng ron hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Phổ biến Luật phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Bệnh viện huyện Nhà Bè, có 99 người tham dự.  Cử 01 nhân viên dự tập huấn và triển khai phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế năm 2015.

- Đội phòng cháy chữa cháy huyện kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại bệnh viện, kết quả đạt.

- Bố trí xe cứu thương và 05 nhân viên tham dự lễ mittinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ huyện Nhà Bè lần thứ 17 năm 2015.

- Kiểm tra giám sát hoạt động căn tin để đảm bảo an toàn thực phẩm trong đơn vị.

3. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thực hiện tốt các quy định về vô khuẩn, làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ … tại đơn vị. Trang bị đầy đủ các vật tư về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho khoa, phòng.  Làm tốt vệ sinh cảnh quang, buồng bệnh, nhà giặt và quản lý đồ vải…

 


Người viết : admin

Go to Top