Hỗ trợ trực tuyến
support yahoo support skype
Hotline:
0966.291.010

Kế Hoạch Tuyển Dụng Năm 2015

UBND HUYỆN NHÀ BÈ
BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ 

 Số: 69/KH-BV     

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nhà Bè, ngày  08 tháng 12 năm 2014 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng năm 2015

 

 
   

Thực hiện theo nội dung văn bản số 214/NV ngày 24/6/2014 của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè về lập kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015; Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Bộ Luật lao động năm 2012 và Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước,

Căn cứ vào đề xuất tuyển dụng của các khoa, phòng trực thuộc và nhu cầu nhân lực phát triển Bệnh viện, Bệnh viện huyện Nhà Bè xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm tăng cường đủ nhân lực triển khai tốt các hoạt động khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

- Nâng cao cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế năm 2013.

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch biên chế được giao

- Biên chế được giao năm 2014                             :185 người

- Biên chế xây dựng năm 2015                    :193 người

- Biên chế có mặt đến cuối tháng 12/2014   :156 người (không bao gồm 14 người hợp đồng ngoài định biên và 01 hợp đồng thời vụ).

- Chỉ tiêu giường bệnh năm 2014                : 110 giường

- Chỉ tiêu giường bệnh đề xuất năm 2015    : 120 giường

2. Nhu cầu tuyển dụng năm 2015 (tổng cộng 37 người)

          2.1. Khối chuyên môn: 32 người

- Bác sĩ đa khoa                                           : 07 người

          - Bác sĩ Sản phụ khoa                                  : 01 người

          - Bác sĩ Ngoại tổng quát                               : 01 người

          - Bác sĩ Chấn thương chỉnh hình                  : 01 người

          - Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh (X-quang+Siêu âm) : 02 người

          - Bác sĩ Mắt                                                 : 01 người

          - Bác sĩ chuyên khoa Dinh đưỡng                01 người

          - Bác sĩ Kiểm soát nhiễm khuẩn                             : 01 người

          - Bác sĩ (hoặc cử nhân) Xét nghiệm              : 01 người

          - Kỹ thuật viên trung cấp xét nghiệm           : 01 người

          - Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu                        : 01 người

          - Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức                             : 01 người

          - Kỹ thuật viên bó bột                                  : 01 người

          - Kỹ thuật viên chụp X-quang                      : 01 người

          - Điều dưỡng (cử nhân/trung cấp) + Y sĩ      : 10 người

          - Hộ sinh trung học                                      : 01 người

          2.2. Khối hành chính và hỗ trợ phục vụ: 05 người   

          - Kế toán (cao đẳng/trung cấp)                     : 01 người

          - Hành chính (đại học/cao đẳng)                  : 01 người

          - Cử nhân tin học                                         : 01 người

          - Hộ lý                                                         : 02 người

          3. Điều kiện tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ tuyển dụng

- Đơn xin việc/Thư xin việc.

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (có chứng thực của địa phương).

      - Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ hoặc các giấy tờ thể hiện trình độ, khả năng nghiệp vụ của ứng viên (có chứng thực).

- Giấy khám sức khỏe bản chính (trong vòng 6 tháng trước khi nộp).

      - Bản sao hộ khẩu (có chứng thực), giấy đăng ký tạm trú (nếu có). Ưu tiên cho những ứng viên có hộ khẩu tại huyện Nhà Bè.

- Bản sao chứng minh nhân dân (có chứng thực).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

- 03 tấm hình 3x4cm.

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Các ứng viên phải trả lời các câu hỏi của Hội đồng tuyển dụng của Bệnh viện huyện Nhà Bè theo hình thức phỏng vấn trực tiếp (hoặc thi tuyển), theo các nội dung:

- Các câu hỏi lĩnh vực chuyên môn theo từng vị trí (Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh…).

- Kiến thức xã hội.

- Khả năng giao tiếp ứng xử.

6. Tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển dụng cho từng trình độ

 (1) Đại học, sau đại học

* Bác sĩ, dược sĩ

- Bằng cấp chuyên môn: Theo đúng chuyên ngành xét tuyển

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên (tùy theo từng công việc cụ thể)

- Vi tính: Chứng chỉ A trở lên (tùy theo từng công việc cụ thể)

* Đại học khác

- Bằng cấp chuyên môn: Theo đúng chuyên ngành xét tuyển

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên (tùy theo từng công việc cụ thể)

- Vi tính: Chứng chỉ A trở lên (tùy theo từng công việc cụ thể)

(2) Cao đẳng/ Trung cấp

- Bằng cấp chuyên môn: Theo đúng chuyên ngành xét tuyển

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ A trở lên (tùy theo từng công việc cụ thể)

- Vi tính: Chứng chỉ A trở lên (tùy theo từng công việc cụ thể)

(3) Sơ cấp

Chỉ áp dụng tuyển dụng đối với công việc hỗ trợ, phục vụ (lái xe, hộ lý, bảo vệ).

          Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông trung học

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng

Khi thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc nhân viên hợp đồng lao động tại Bệnh viện huyện Nhà Bè, phải thành lập Hội đồng tuyển dụng với hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn hoặc thi tuyển (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng). Trường hợp xét tuyển mà người đăng ký xét tuyển cao hơn nhiều so với số lượng cần tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có thể tổ chức sơ tuyển trước khi tổ chức xét tuyển chính thức.

Hội đồng tuyển dụng do người đứng đầu Bệnh viện (sau đây gọi là Giám đốc Bệnh viện) ra quyết định thành lập có ít nhất 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: là Giám đốc Bệnh viện được giao quyền tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng lao động (theo thẩm quyền).

- Các ủy viên Hội đồng: là đại diện các phòng chức năng (Phòng Tổ chức-Hành chính quản trị, Phòng Kế hoạch-Tổng hợp và Phòng Điều dưỡng), Chủ tịch công đoàn cơ sở của bệnh viện và 01 ủy viên đại diện khoa, phòng có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng: Trưởng hoặc Phó Trưởng khoa, phòng.

- Thư ký Hội đồng: là viên chức thuộc Phòng Tổ chức-Hành chính quản trị, giúp việc cho Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính quản trị (người được giao phụ trách công tác tuyển dụng của bệnh viện).

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng:

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng, thể lệ, quy chế, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng, hồ sơ cần thiết cho người dự tuyển, thời gian, địa điểm.

- Tổ chức việc ra đề thi, thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi (nếu thi tuyển).

- Thực hiện xét tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng lao động theo đúng nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng của đơn vị.

- Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển, công bố danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển.

- Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi (nếu thi tuyển), báo cáo kết quả xét đề nghị tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng lao động về Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (thông qua Phòng Nội vụ) xem xét, ra quyết định tuyển dụng.      

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển (nếu có).

2. Thông báo tuyển dụng

- Đơn vị phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện huyện Nhà Bè tại website: www.benhviennhabe.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức tuyển dụng, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

          3. Công tác chuẩn bị và tổ chức tuyển dụng

          3.1. Công tác chuẩn bị

          Giao Phòng Tổ chức-Hành chính quản trị:

          - Xây dựng thang điểm (thông qua ý kiến của các thành viên Hội đồng tuyển dụng của Bệnh viện huyện Nhà Bè).

          - Tiếp nhận hồ sơ ứng viên.

          - Tổ chức họp Hồi đồng tuyển dụng để thống nhất lựa chọn ứng viên theo từng vị trí cần tuyển dụng.

          3.2. Công tác tuyển dụng

          - Xét tuyển theo từng vị trí việc làm của Kế hoạch tuyển dụng năm 2015.

          - Mỗi ứng viên sẽ trả lời từng câu hỏi của thành viên Hồi đồng tuyển dụng.

          - Hội đồng tuyển dụng sẽ làm việc tập thể, nhận xét và biểu quyết cho từng vị trí tuyển dụng.

          4. Thời gian tuyển dụng

          - Căn cứ hồ sơ ứng viên hiện có, hồ sơ ứng viên nộp trong năm 2015 để tuyển dụng.

- Kế hoạch tuyển dụng được thực hiện kể từ tháng 1/2015.

          - Tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu triển khai các hoạt động khám chữa bệnh trong năm 2015, Bệnh viện có thể điều chỉnh bổ sung kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch tuyển năm 2015 của Bệnh viện huyện Nhà Bè./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ H.NB;

- Thành viên HĐTD BVH.NB;

- Lưu: VT (T-TC).

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Bs.CKII. Nguyễn Hữu Thơ


Người viết : admin

Go to Top
Đặt Khám Online