Hỗ trợ trực tuyến
support yahoo support skype
Hotline:
0966.291.010

ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nhấn vào đường link bên dưới để nghe :

Bài TT Dảm bảo an toàn PCCC lễ hội:

https://www.benhviennhabe.vn/vnt_upload/news/01_2024/BAI_TT_DAM_BAO_AN_TOAN_PCCC_LE_HOI.mp3

Bài TT Dảm bảo an toàn PCCC mùa khô:

https://www.benhviennhabe.vn/vnt_upload/news/01_2024/BAI_TT_DAM_BAO_AN_TOAN_PCCC_MUA_KHO.mp3


Người viết : Công an Huyện Nhà Bè

Go to Top
Đặt Khám Online