Hỗ trợ trực tuyến
support yahoo support skype
Hotline:
0966.291.010

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU CHẤT THẢI TRONG NGÀNH Y TẾ

Bệnh Viện huyện Nhà Bè triển khai kế hoạch giảm thiểu chất thải trong ngành Y tế theo chỉ thị số 08 CT-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019

Một số hình ảnh trong buổi phát động:

1_1

2

34

6

7

8


Người viết : Phòng KHTH

Go to Top